คุณแม่ของเด็กหญิงวิภาดา คุรุบาสี

สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนนี้คือ  การเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ตามหลักสูตรพื้นฐานได้ดี บุคลากรในโรงเรียนเอาใจใส่เด็กๆ และมีความเมตตาต่อนักเรียน  ด้านกิจกรรมดีเยี่ยมเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสสมวัย  รวมถึงให้เด็กๆได้ผ่อนคลายจากการเรียน สถานที่อาคารโรงเรียนน่าอยู่ สะอาดและปลอดภัยต่อเด็กๆ ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานดี อยู่ที่นี่อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ผู้ปกครองวางใจได้คะ