นางสาวนิราพรรณ อาจสอน

ประทับใจในความเป็นกันเองของคุณครูทุกท่านค่ะ รวมถึงเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กๆด้วยดีเสมอมาคะ ผู้ปกครองของเด็กหญิงวีรดา  แป้นประสิทธิ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1