คุณแม่สุพัชรี ยิ้มจู

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าน้องกันต์(ด.ช.กานตณัฐ บริบูรณธนา )ถือว่าเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่ง เนื่องจากว่าน้อง มีความบกพร่องในเรื่องการเรียน หรือที่เรียกว่า LD คือน้องจะเข้าใจในบทเรียนที่ครูสอนในบางวิชาช้ากว่าเพื่อนๆที่มีอายุเท่ากัน เข้ากับเพื่อนๆได้เป็นบางครั้ง มักมีจินตนาการอยู่กับตัวเอง มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่าย จึงทำให้ไม่ชอบมาโรงเรียน ทำให้มีการย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง จนได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ได้มาเจอครูและเพื่อนๆที่น่ารัก คอยให้ความช่วยเหลือและเข้าใจน้อง ดูแล เอาใจใส่น้องทำให้น้องรู้สึกว่ามีความสุข สนุกและทำให้อยากมาโรงเรียน คุณแม่ต้องขอบพระคุณคุณครูทุกคนที่สอนน้อง โดยเฉพาะครูแป๋ว คุณครูประจำชั้น ป.1/1 ที่ไม่ว่าน้องจะดื้อ จะซนยังไงคุณครูก็คอยอบรมสั่งสอน ด้วยความรัก ความเมตตา คอยส่งข่าวให้คุณแม่ได้รับทราบตลอดเวลา ทำให้คุณแม่รู้สึกอุ่นใจ  ที่เหมือนมีคนมาคอยช่วยดูแลลูกของเราไม่ให้คลาดสายตา และคุณครูแป๋วยังเป็นบุคคลซึ่งน้องให้ความรักและความเคารพ เชื่อฟังคุณครูเป็นอย่างยิ่ง คุณแม่ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้น้องกันต์มีความรู้ สามารถเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆ คุณแม่ดีใจมากๆที่เห็นพัฒนาการที่ดียิ่งๆขึ้นของลูกในวันนี้