นายบรบุธและนางสาวอาภาภรณ์ ว่องชาญชัย

หลังที่น้องแพรได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงประถม 1 นั้น น้องแพรมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในชั้น  ประถม 1 นั้น มีความเปลี่ยนแปลงที่พ่อและแม่น้องแพร รู้สึกและเห็นได้ชัดเจนจนรู้สึกประทับใจ...

ความประทับใจของลูกตอนเรียนป.1

หลังที่น้องแพรได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงประถม 1 นั้น น้องแพรมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในชั้น  ประถม 1 นั้น มีความเปลี่ยนแปลงที่พ่อและแม่น้องแพร รู้สึกและเห็นได้ชัดเจนจนรู้สึกประทับใจมีดังนี้

  1. ความกล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะตั้งแต่เด็กๆน้องแพรจะเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก มีความขี้อาย แต่หลังจากที่เรียน ป.1 ได้สักระยะ น้องแพรมีความกล้าแสดงออกขึ้นมาก
  2. โรงเรียนมีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสนามเด็กเล่นใหม่ และอื่นๆ ที่มีการปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น ซึ่งทำให้น้องแพรมีความรู้สึกที่อยากมาเรียนมากกว่าแต่ก่อน
  3. การจัดกิจกรรมต่างๆมีการเปิดโอกาสให้น้องแพรได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
  4. น้องแพรมีผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ
  5. การได้ครูประจำชั้นที่ดี ที่สามารถรู้ได้ว่าเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร และควรเอาใจใส่แบบไหน และอีกหลายสาเหตุที่คุณครูประจำชั้นทำให้น้องแพรเป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆ
  6. น้องแพรมีความสุขในการมาโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเวลาตื่นเช้าน้องแพรจะรู้สึกไม่ค่อยอยากมาโรงเรียน แต่พอขึ้น ป.1 ทำให้มีความคิดและโตขึ้น รู้จักหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน
  7. ผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นเรียนและรวมไปถึงผู้ปกครองที่อยู่คนละชั้นเรียนที่ได้รู้จักกันมากขึ้น มีความสนิทสนมกันมากขึ้น คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สำหรับความประทับใจอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นยังมีอีกมาก และโดยสรุปในปีการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังจะผ่านไปนั้น ทางคุณพ่อและแม่น้องแพรมีความรู้สึกประทับใจและมีความสุขอย่างมากที่ในปีนี้และปีที่ผ่านๆ และอยากจะขอขอบคุณสิ่งดีๆที่ได้รับจากโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของทางโรงเรียน 

นายบรบุธ และนางสาว อาภาภรณ์   ว่องชาญชัย  คุณพ่อคุณแม่ของน้องแพร (ด.ญ เปมิกา  ว่องชาญชัย)