Our Programs

คุณแม่ภาวิณี เวียงนนท์

สิ่งที่พ่อ-แม่ทุกคนคาดหวังจากลูกในวัยอนุบาล ก็คือ ความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งทางโรงเรียน สามารถมอบสิ่งพื้นฐานเหล่านี้แก่ลูกได้ ด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่อ ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ทุกท่าน จึงทำให้เกิดความไว้วางใจและความอุ่นใจ

สิ่งที่พ่อ-แม่ทุกคนคาดหวังจากลูกในวัยอนุบาล ก็คือ ความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งทางโรงเรียน สามารถมอบสิ่งพื้นฐานเหล่านี้แก่ลูกได้ ด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่อ
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ทุกท่าน จึงทำให้เกิดความไว้วางใจและความอุ่นใจ

นอกจากนั้นแล้ว สำหรับจุดเด่นของโรงเรียน ยังเป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องการเตรียมความพร้อม เด็กๆ
จะมีความพร้อมเพื่อรับความรู้ด้านวิชาการ เมื่อร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง เกิดจากการเรียนและเล่น รวมไปถึงการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเพื่อนๆ
ซึ่งลูกสาวชอบการเต้นและร้องเพลงมาก ทำให้น้องไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ทั้งนี้จากการสังเกตุจากพัฒนาการของลูก จึงเห็นว่าน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณครูและบุคลากรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูประจำชั้นและผู้ช่วยที่ดูแลใกล้ชิดน้องที่เอาใจใส่น้องเป็นอย่างดี
คุณภาวินี

(คุณแม่น้อง อริสา อนุบาล 1/2)