โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanaves School

คำขวัญ : “ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำวิชา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์” คติพจน์ : “ริเริ่ม รอบรู้ เรียบร้อย” อักษรย่อ : พ.ท.พ. สีประจำโรงเรียน : เหลือง – แดง

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School

 

>>ข้อมูลโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
   :: ปรัชญาโรงเรียน
   :: ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
   :: สถานที่ตั้งของโรงเรียน
   :: คณะผู้บริหารและคณะครู
 

 

 

 

 

 

>>ฝ่ายบริหารงานของโรงเรียน

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

==> แผนกปฐมวัย <==

 
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2560

 ศุกร์   4 ส.ค.

 - พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน

 ศุกร์ 11 ส.ค.

 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 จันทร์ 14 ส.ค.

 - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ศุกร์ 18 ส.ค.

 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

 - กิจกรรมนักทดลองรุ่นจิ๋ว

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

วันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมปลูก ดาวเรือง ด้วยใจ..ถวาย พ่อ

ทางโรงเรียนโดยครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 เมื่อวันที่ 10 สิหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

เยี่ยมชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

 

ทางโรงเรียนโดยครูและนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่ไป

เยี่ยมชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน และมอบของเล็ก ๆ

น้อย ๆ ทุกครอบครัวได้ต้อนรับครูและนักเรียน

เป็นอย่างดี และรู้สึกดีใจที่มี เด็ก ๆ มาเยี่ยมถึงบ้าน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

เยี่ยมชุมชนวัดเทวราชกุญชร

ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเยี่ยมและให้กำลังใจ

ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ที่ประสบอัคคีภัยบ้านเรือน

 ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน

 โดยมอบอาหารและปัจจัยเพื่อเป็นการให้ขวัญและ

กำลังใจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก Little Cook Little School

กิจกรรมภายนอก Little Cook Little School

ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมการวัดผลประเมนผลและเขียนข้อสอบ

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการ วัดและประเมินผล

การเรียนรู้และการเขียนข้อสอบ

โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ

ณ หอประชุม Auditorium โรงเรียนพระหฤทัย

คอนแวนต์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก Super 10

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมเข้าพรรษา

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมเข้าพรรษา

ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมครู "วิถีคุณธรรม จริยธรรม"

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดอบรมครู

"วิถีคุณธรรม จริยธรรม"

โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ได้รับเกีรยติจากท่านเป็นวิทยากรบรรยายอบรม

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 

 (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนระลึกถึงคุณความดีของท่านสุนทรภู่ กวีเอก

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันต่อต้าน

ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

อบรมคุณครูกองหน้าร่าเริงและพลศีล

อบรมคุณครูกองหน้าร่าเริงและพลศีล

เรื่อง “สมณสาส์นความปิติยินดีแห่งความรัก (AmorisLaetitia)”

ณ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัย

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัย

ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

"ดอกไม้จันทร์ แทนใจ ถวายพ่อ"

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ส่งตัวแทนครูและ

นักเรียน ทำดอกไม้จันทร์ แทนใจ ถวายพ่อ

ที่ห้างบิกซี ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน และภาคี 4 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวันไหว้ครู

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 มีคุณแม่

 ดร. สมพิศ กตัญญู ซิสเตอร์สุชาตรี กิจประเสริฐ

ซิสเตอร์ทองคูณ ประราศรี และ ซิสเตอร์สุจิตรา

สุขถาวร เป็นผู้รับมอบพานไหว้ครู จากผู้แทนนักเรียน

 ประเพณีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงตน

 ขอเป็นศิษย์ของคุณครู เป็นการแสดงความเคารพ

นับถือต่อคุณครูผู้เปรียบเหมือนพ่อแม่ คนที่สองของ

ลูกๆ ผู้แทนนักเรียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูทั้ง

หมด ซึ่งการจัดงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียน

มีความตั้งใจร่วมพิธีอย่างสง่างาม (ประมวลภาพ)

 

กิจกรรมภายนอก

บริษัทภายนอกได้ขอจัดกิจกรรมเกมส์เพื่อนักเรียน

 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

การฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน โรงเรียนในเครือพระหฤทัย

“ครูคำสอน...ชีวิตนี้เพื่อการประกาศข่าวดี

พระหฤทัยคือศูนย์รวมจิตใจ”

 

ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

งานวันเลือกตั้งประธานนักเรียน

 

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 มีผู้สมัครทั้งหมด 4 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรค พ.ท.พ. ก้าวหน้า

 เบอร์ 2 พรรค เพื่อ พ.ท.พ. เบอร์ 3 พรรคเพื่อน้อง เบอร์ 4 พรรค พ.ท.พ. พัฒนา ผลการเลือกตั้ง

ปรากฎว่า พรรคเพื่อ พ.ท.พ. หมายเลข 2 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง นักเรียนได้ฝึกการใช้สิทธิของตนเอง

เลือกผู้แทนของตน ซึ่งนักเรียนสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

เพื่ออนาคตของเขาจะได้ใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีต่อไป  (ประมวลภาพ)

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

"I'm with nature"

 "ชีวิตฉันผูกพันกับ ธรรมชาติ"

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 (ประมวลภาพ)

 

พิธีบูชามิสซาขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2560

พิธีบูชามิสซาขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2560

โดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นประธาน

คณะผู้บริหารครู นักเรียน ร่วมพิธีบูชามิสซา

กันอย่างพร้อมเพรียง

วันที 2 มิถุนายน 2560 ณ โถงเอนกประสงค์

 

 (ประมวลภาพ)

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เพื่อได้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงผลเสียในการสูบบุหรี่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

(ประมวลภาพ)

 

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 1/2560

 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและรายงานความก้าวหน้าจากทางโรงเรียนในการพัฒนาให้

โรงเรียนด้านต่างๆ โดยมีซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู ผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ จากนั้นผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น

รับเงินจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึก100ปีพระหฤทัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ปฐมนิเทศครู

 

ซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู และซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ ปฐมนิเทศครู ปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ครูอบรมมาตราฐานสากล

 

คณะครูได้รับการอบรมโรงเรียนสู่มาตราฐานสากล

โดยมีซิสเตอร์ ดร. สมพิศ  กตัญญู

และ  ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ ให้การสนับสนุน

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

 

ต้อนรับผู้บริหารและครูต่างประเทศ

 

คณะครูและเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ ยินดีต้อนรับ

คณะผู้บริหารและครูสอนภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

ครูทัศนศึกษา

 

หลัง Summer ได้เวลาพักผ่อนกัน

ครูเตรียมพลัง สู่เทอมใหม่

ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

 

มุทิตาจิตขอบคุณท่านผู้บริหาร

 

มุทิตาจิตขอบคุณท่านผู้บริหาร

ซิสเตอร์ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 60 (ประมวลภาพ)

ทัศนศึกษาเขาดิน

ทัศนศึกษาเขาดิน เรียนรู้สัตว์ประเภทต่างๆ

และชมการแสดงแมวน้ำ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 

วันสงกรานต์

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

(วันขึ้นปีใหม่ไทย) ที่ซึ่งมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ในโรงเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน

สืบไป โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

(ประมวลภาพ)

 

มุทิตาจิตครูเกษียณ

งานมุทิตาจิตคุณครูรัชนี ชวประพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู และเพื่อนครูร่วม

แสดงความยินดีกับการทำงานของคุณครูกับโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์เป็นระยะเวลา 27 ปี

ท่านได้เสียสละอุทิศตนในการเป็นครูที่ดีของโรงเรียนมาตลอด

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 (ประมวลภาพ)

 

ทัศนศึกษา Summer ที่ Dream World

ทัศนศึกษา Summer ที่ Dream World เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นความรู้

เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียน อย่างมีความสุข

และได้รับประสบการณ์จริง

วันที่ 10 และ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

 (ประมวลภาพ)

 

ประชุมผู้ปกครองประกาศผลสอบ

ซิสเตอร์ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นประธานประชุมผู้ปกครองปลายภาคเรียนที่ 2/2559

และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

วันสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 14 ชือว่ารุ่น Hope

ซิสเตอร์ ดร. มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 14

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 (ฝ่ายวิชาการ) (ประมวลภาพ)

 

พักผ่อนเขาเขียวและบางแสน

 

นักเรียนทุนของโรงเรียน หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ไปพักผ่อนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

และหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

โดยมีซิสเตอร์มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นผู้นำคณะครูผู้ดูแล

เมื่อ 7 มีนาคม 2560 (ประมวลภาพ)

 

วันแห่งความสำเร็จของน้องอนุบาล 3 รุ่น 27

พิธีมอบวุฒิบัตร

ของบัณฑิตน้อยชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 คุณพ่อ คุณแม่ญาติๆ

มาให้กำลังใจกันมากมาย

ณ โถงเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

(ประมวลภาพ)

 

ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนมัธยม 3

นักเรียนมัธยม 3 ซ้อมรับวุฒิบัตร ซึ่งจะรับจริง

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เห็นแล้วปลื้มแทนลูกๆมัธยมรุ่น HOPE จัง

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (ประมวลภาพ)

 

<= กิจกรรมที่ผ่านมา => 

 

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ :: Sacred Heart Phattanawat School

พระบรมรูปถ่าย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ

 

รายการ Little Cook

ออกอากาศที่ MCOT Family ช่อง 14

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

100 ปี คุณพ่ออาลอย อัลฟองต์ คอนต์

26 พ.ย. 1916 - 2016

โดยนักแอนิเมเตอร์น้อย/วงดุริยางค์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 26 พฤศจิกายน 2559

แปลตัวอักษรถวายแด่ในหลวง

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง บุคลากรและ

นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ขอน้อมเล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 1 พฤศจิกายน 2559

เทคนิคการเรียนดี

เขียนโดย ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

 

เด็กหญิงอาสุกะ  ชิโมยามะ

เด็กหญิงธีมา  เหล่านิยมไทย

เด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซ สต๊าบ เจอาร์

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

ได้เข้าร่วมกิจรรม Workshop

โครงการ Honda Super Idea

"คิด(ส์) กระหึ่มโลก"

ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการดีเด่น

พร้อมทุนต่อยอดไอเดียคนละ 1,000บาท

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 

::  ผลงาน 3D Animation ::

 

 :: โรงเรียนในเครือ ::

       ณะภคินีพระหฤทัยฯ     
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
  โรงเรียนพระหฤทัยสวรรค์โลก
  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
  โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
    

Sacred Heart Phattanawat School โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์


โรงเรียน
พระหฤทัยพัฒนเวศม์  79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.
0 – 2381 – 7111   โทรสาร. 0 – 2391 – 5254
 
URL: http://www.shp.ac.th      Email Address : shp.ac.th@gmail.com