โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 0-2381-7111, 063-343-5309 (ID LINE) Email:shp.ac.th@gmail.com http://www.shp.ac.th

เข้าสู่โปรแกรม EPS

ระบบบริหารหลักสูตรการเรียนรู้และวัดผลของนักเรียน

เข้าสู่โปรแกรม LMS

ระบบการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

จุดประสงค์ข้อสอบ EDBA

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2561

ระดับอนุบาล

ประมวลภาพ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาล

เด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซ สต๊าบ เจอาร์   ชื่อเล่น น้องแอมมิลี่ 

ชั้น ป.5/2 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในรายการ Honda Super Idea Contest ไอเดีย ปรอทช่วยชีวิตเพื่อนโลก 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีในโลกนี้ จากผู้สมัครทั้งหมด 24,000 คน

ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และค่ายทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-MAIL

shp.ac.th@gmail.com

PHONE

0-2381-7111, 063-343-5309 (ID LINE)