โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์. 0-2381-7111, 063-343-5309 (ID LINE) Email:shp.ac.th@gmail.com http://www.shp.ac.th

เข้าสู่โปรแกรม EPS

ระบบบริหารหลักสูตรการเรียนรู้และวัดผลของนักเรียน

เข้าสู่โปรแกรม LMS

ระบบการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

จุดประสงค์ข้อสอบ EDBA

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2562

ระดับอนุบาล

ประมวลภาพ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริธาดา ศรีเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

ได้รางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

ในการแข่งขันลีลาศ The 10th Thailand Open 2019

ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศีกษา 2561 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เด็กหญิงแอมมิลี่ อาแลซ สต๊าบ เจอาร์   ชื่อเล่น น้องแอมมิลี่ 

ชั้น ป.5/2 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในรายการ Honda Super Idea Contest ไอเดีย ปรอทช่วยชีวิตเพื่อนโลก 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีในโลกนี้ จากผู้สมัครทั้งหมด 24,000 คน

ได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และค่ายทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อนักเรียนแสดงความกตัญญูต่อคุณครู และร่วมยินดีกับ ครูทำงานนาน 25 ปี คุณครูสุกธศรี ปานอุทัย คุณครูณิชากา อินทร์โต และคุณครูรองรัตน์ ตันนยาภิรมย์ คุณครูดีเด่นในเครือพระหฤทัย คุณครูปุณณะ วิเศษสมบัติ คุณครูศรีพระหฤทัย คูรครูศรีนาธี แสนบุญส่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

79 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

E-MAIL

shp.ac.th@gmail.com

PHONE

0-2381-7111, 063-343-5309 (ID LINE)