นายอารยัน โรจนหัสดิน

สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์มีหลายอย่างมากๆ ทั้งบรรยากาศโรงเรียน คุณครู และเพื่อน โรงเรียนนั้นสะอาดน่าอยู่ มีที่ให้วิ่งเล่น รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน เช่น ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องท้องฟ้าจำลอง และห้องต่างๆอีกมากมาย คุณครูทุกคนน่ารักและใจดี ไม่ได้สอนแค่วิชาการเพียงอย่างเดียว แต่สอนคุณธรรมให้กับลูกศิษย์ด้วย เพื่อนในโรงเรียนก็เป็นสังคมที่ดี มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่น กีฬาสี และงานแสดงโชว์คริสต์มาส ทำให้สนิทและผูกพันธ์กัน