นางสาวสุพัชรี ยิ้มจู

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าน้องกันต์(ด.ช.กานตณัฐ บริบูรณธนา )ถือว่าเป็นเด็กพิเศษคนหนึ่ง เนื่องจากว่าน้อง มีความบกพร่องในเรื่องการเรียน หรือที่เรียกว่า LD คือน้องจะเข้าใจในบทเรียนที่ครูสอนในบางวิชาช้ากว่าเพื่อนๆที่มีอายุเท่ากัน เข้ากับเพื่อนๆได้เป็นบางครั้ง..

คุณแม่ของเด็กชายคุณาสิน ศรีวราเกียรติ

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณาสิน ศรีวราเกียรติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครับ อยู่ห้องคุณครูแป้วครับ คุณครูใจดีมากๆ   ผมชอบห้องนี้มากๆครับเพราะสะอาด และมีกลิ่นหอมสดชื่น ห้องเรียนน่าอยู่  คุณครูแป้วสอนหนังสือเข้าใจง่ายเพื่อนๆน่ารักทุกคนผมชอบโรงเรียนนี้มากครับ

คุณแม่ทิพย์พรรณี มีสุวรรณ

เมื่อลูกของดิฉันได้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดิฉันกังวลมากว่าน้องจะเรียนได้ไหม ทำข้อสอบได้หรือเปล่า คะแนนจะดีไหม เพราะเด็กแต่ละคนก็มาจากต่างครอบครัวที่หลากหลาย น้องจะสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆร่วมชั้นได้หรือไม่ และในด้านการเรียนเพราะน้องมักจะติดเล่น...

นางสาวปัญญดา จินดารัตน์

ความประทับใจ: หนูอยู่ที่นี่มา 11 ปี ก็รู้สึกว่าโรงเรียนนี้น่ารัก อบอุ่นมากๆ พี่ๆ น้องๆ รู้จักกันทั้งโรงเรียน ซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว การดูแลของคุณครูทั่วถึงนักเรียนทุกคน...

ทันต์แพทย์หญิงณัชชา หิรัญรักษ์

คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่า ตอนที่จะหาโรงเรียนให้ลูกเข้าเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยาก และดูโรงเรียนเอาไว้หลายที่ สุดท้ายก็มาประทับใจโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ตั้งแต่ในครั้งแรกที่ไป เพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีความสะอาด ร่มรื่น บรรยากาศดี มีระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การที่จะให้ลูกได้เรียนรู้...

คุณแม่ของเด็กหญิงวิภาดา คุรุบาสี

สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนนี้คือ  การเรียนการสอนที่ทำให้เด็กๆเรียนรู้ตามหลักสูตรพื้นฐานได้ดี บุคลากรในโรงเรียนเอาใจใส่เด็กๆ และมีความเมตตาต่อนักเรียน ด้านกิจกรรมดีเยี่ยมเสริมสร้างให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสสมวัย  รวมถึงให้เด็กๆได้ผ่อนคลายจากการเรียน...

นายบรบุธและนางสาวอาภาภรณ์ ว่องชาญชัย

หลังที่น้องแพรได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงประถม 1 นั้น น้องแพรมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในชั้น  ประถม 1 นั้น มีความเปลี่ยนแปลงที่พ่อและแม่น้องแพร รู้สึกและเห็นได้ชัดเจนจนรู้สึกประทับใจ...

นางสาวไอรีน โรจนหัสดิน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์เป็นเหมือนความทรงจำแรกในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงเรียนครั้งแรก มีเพื่อนคนแรก หรือการเรียนกับคุณครูคนแรก ประทับใจทุกอย่างจริงๆค่ะ ถึงจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยลืม...

นายอารยัน โรจนหัสดิน

สิ่งที่ประทับใจในโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์มีหลายอย่างมากๆ ทั้งบรรยากาศโรงเรียน คุณครู และเพื่อน โรงเรียนนั้นสะอาดน่าอยู่ มีที่ให้วิ่งเล่น รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน เช่น ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ห้องท้องฟ้าจำลอง และห้องต่างๆอีกมากมาย คุณครูทุกคนน่ารักและใจดี...

นางสาวนิราพรรณ อาจสอน

ประทับใจในความเป็นกันเองของคุณครูทุกท่านค่ะ รวมถึงเรื่องการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กๆด้วยดีเสมอมาคะ

คุณแม่ภาวิณี เวียงนนท์

สิ่งที่พ่อ-แม่ทุกคนคาดหวังจากลูกในวัยอนุบาล ก็คือ ความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งทางโรงเรียน สามารถมอบสิ่งพื้นฐานเหล่านี้แก่ลูกได้ ด้วยความเชื่อมั่นที่มีต่อ
ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ทุกท่าน จึงทำให้เกิดความไว้วางใจและความอุ่นใจ...

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ เป็นสถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและทักษะกระบวนการสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความแตกฉานในแต่ละวิชา อบรมบ่มนิสัยเพ่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตามจิตตารมณ์ของพระหฤทัย องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน...