กิจกรรมวันแม่ 3 มิ.ย. 65

47 images

กิจกรรมวันไหว้ครู 16 มิ.ย.65

152 images

งานวันสิ่งแวดล้อมโลกกลุ่มสาะวิทยาศาสตร์

58 images

นักเรียนออกกำลังกาย

22 images

ประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย. 65

84 images

ลูกเสือจิ๋ว65

15 images

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

34 images

วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 24 มิ.ย. 65

98 images

วันสุนทรภู่

58 images

เลือกตั้งสภานักเรียน

38 images