กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

78 images

กิจกรรมไหว้ผู้ใหญ่ รร สามัคคีสงเคราะห์

26 images

มิสซาต้นเดือน

29 images

ไหว้ผู้ใหญ่ที่โรงเรียน

15 images