กิจกรรมภายนอกนมโฟรโมส

13 images

กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า

5 images1 video

กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือนและเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562

20 images

กิจกรรมวันรักสิ่งแวดล้อม

54 images

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

20 images

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนทำชื่อเสียงให้โรงเรียน

6 images

จิตอาสา

15 images

พิธีไหว้ครู

118 images

มารยาทการทานอาหาร

9 images

วันต่อต้านยาเสพติด

24 images

วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม

54 images

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จราชินี

37 images

สมโภชพระหฤทัย

85 images

อบรมการวิจัยในชั้นเรียน

22 images