04-12-61 กิจกรรมวันพ่อ

66 images

07-12-61 มิสซาต้นเดือนและHappy Feast Day and Happy Birth Day

87 images

12-12-61 กิจกรรมภายนอก โรงเรียนสมามัคคีสงเคราะห์อวยพรปีใหม่คุณแม่สมพิศ

25 images

14-12-61 ทัศนศึกษาอนุบาลที่ซาฟารีเวิรล์

53 images

18-12-61 ศาสนสัมพันธ์กีฬา

34 images

20-12-61 กิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ

55 images

21-12-61 กิจกรรมคริสมาสต์

55 images

21-12-61 กิจกรรมสังสรรค์ครูวันคริสมาส

93 images