02-07-61 ภาษาจีนยามเช้า

1 image1 video

02-07-61 มอบแฟ้มผลงาน

17 images

02-07-61 เปิดสนามฟูตซอลต์

38 images

05-07-61 วจนพิธีเตรียมสมโภช

12 images

12-07-61 นิเทศการสอนครูต้นแบบระดับปฐมวัย

28 images

13-07-61 กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์

11 images

13-07-61 มอบเข็มให้สภานักเรียน

29 images

22-07-61 หมูป่า

20 images

23-07-61 เยี่ยมชมการเรียนการสอน

21 images

25-07-61 วันภาษาไทยแห่งชาติ

62 images

26-07-61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

24 images

26-07-61 กิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

42 images