08 เดือนธันวาคม
 
ฉลองศาสนนาม คุณแม่มารีอาสมพิศ
(50 images)
วันพ่อแห่งชาติ
(98 images)
สมโภชวันพระคริสตสมภพ
(100 images)