04 เดือนสิงหาคม
 
ฉีดวัคซีนเข็ม2ไข้หวัดใหญ่
(16 images)
ตรวจสุขภาพประจำปีเซ็นหลุย
(21 images)
ทัศนศึกษาป4-ม.3
(58 images)
มิสซาต้นเดือน
(36 images)
วันภาษาไทย
(92 images)
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(114 images)
วันแม่แห่งชาติ
(245 images)
อบรมสงบภาย ป.5-6
(20 images)
อบรมสงบภายใน ม.1-3
(29 images)
แข่งขันE-sportgame
(53 images)