11 มีนาคม 65
 
กิจกรรมภาคฤดูร้อน
(24 images)
งานบัณฑิตน้อยและม.3
(88 images)
ปัจฉิมม.3ภาคเช้า
(56 images)
ผู้ปกครองมารับนม และรับหนังสือ
(9 images)