10 กุมภาพันธ์ 64
 
English sport day 19-2-64
(94 images)
กิจกรรม วันที่5ก.พ.64
(41 images)
กีฬาสี 19-2-64
(52 images)
ฉลองศาสนนามผู้บริหาร
(65 images)
ต้อนรับนักเรียนเปิดเรียน
(8 images)
มิสซาต้นเดือน
(19 images)