08 ธันวาคม 63
 
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(78 images)
กิจกรรมไหว้ผู้ใหญ่ รร สามัคคีสงเคราะห์
(26 images)
มิสซาต้นเดือน
(29 images)
ไหว้ผู้ใหญ่ที่โรงเรียน
(15 images)