05 กันยายน 63
 
กิจกรรมvsed
(42 images)
ตรวจสุขภาพประจำปีโดยรพ.เซนต์หลุยส์
(33 images)