07 พฤศจิกายน 62
 
open house primary 2
(62 images)
กิจกรรมภายนอก แนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ
(12 images)
วันลอยกระทง
(55 images)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-3
(62 images)
เข้าศาสนาทุกวันศุกร์(คริส)
(12 images)