02. มิถุนายน 62
 
กิจกรรมภายนอกนมโฟรโมส
(13 images)
กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า
(5 images)
กิจกรรมมิสซาศุกร์ต้นเดือนและเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2562
(20 images)
กิจกรรมวันรักสิ่งแวดล้อม
(54 images)
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(20 images)
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนทำชื่อเสียงให้โรงเรียน
(6 images)
จิตอาสา
(15 images)
พิธีไหว้ครู
(118 images)
มารยาทการทานอาหาร
(9 images)
วันต่อต้านยาเสพติด
(24 images)
วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
(54 images)
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จราชินี
(37 images)
สมโภชพระหฤทัย
(85 images)
อบรมการวิจัยในชั้นเรียน
(22 images)