01. พฤษภาคม 62
 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(24 images)
กิจกรรมระดมสมองทำแผนพัฒนและSAR
(8 images)
กิจกรรมอำลาซิสเตอรสุจิตราและต้อนรับซิสเตอร์เทวา
(12 images)
กิจกรรมเข้าศาสนาทุกวันศุกร์
(19 images)
ปฐมนิเทศครูและต้อนรับผู้อำนวยการ
(18 images)
พักผ่อนร่วมกันชุดที่ 1
(28 images)
พักผ่อนร่วมกันที่เรือ
(9 images)
วันงดสูบบุหรี่
(35 images)
อบรมปรับปรุงหลักสูตรLms
(6 images)
เปิดเทอม ปฐมนิเทศ ต้อนผู้บริหารและนักเรียนใหม่ (15-05-62)
(26 images)