[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  กันยายน 2565 / SEPTEMBER 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Fri/ศุกร์ 2 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Fri/ศุกร์ 15 - กิจกรรมวันกีฬาสี
Mon/จันทร์ 19 - สัปดาห์ทบทวนก่อนสอบ
Tue/อังคาร 20
Wed/พุธ 21
Thu/พฤหัสบดี 22
Mon/จันทร์ 26 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
Tue/อังคาร 27
Wed/พุธ 28
Thu/พฤหัสบดี 29