[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  สิงหาคม 2565 / AUGUST 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Mon/จันทร์ 1 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Thu/พฤหัสบดี 11 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / ประกาศผลสอบกลางภาค 1/2565
Fri/ศุกร์ 12 - วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)
Thu/พฤหัสบดี 18 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ห่งชาติ
Mon/จันทร์ 22 - สัปดาห์ทัศนศึกษา อ.1 - .3

- สัปดาห์ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3

Tue/อังคาร 23
Wed/พุธ 24

Thu/พฤหัสบดี 25