[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  เดือนสิงหาคม 2566 / AUGUST 2023
   
Tue/อังคาร 1 - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
Wed/พุธ 2 - วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
Thu/พฤหัสบดี 3 - กิจกรรมวันภาษาไทย
Fri/ศุกร์ 4 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Fri/ศุกร์ 11 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / ประกาศผลสอบกลางภาค 1/2566
Sat/เสาร์ 12 - วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)
Mon/จันทร์ 14 - หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)
- Fri/ศุกร์ 18 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/กิจกรรมนักทดลองรุ่นจิ๋ว
Mon/จันทร์ 21 - สัปดาห์ทัศนศึกษา

- กิจกรรมสานฝันอาชีพของหนู ครั้งที่ 3

- กิจกรรมค่ายคณิตฯ/123ตัวเลขหรรษา
Tue/อังคาร 22
Wed/พุธ 23
Thu/พฤหัสบดี 24
Fri/ศุกร์ 25