[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ .ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  เดือนกรกฎาคม 2566 / JULY 2023
   
Fri/ศุกร์ 7 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Fri/ศุกร์ 14 - กิจกรรมสานฝันอาชีพของหนู ครั้งที่ 2
Thu/พฤหัสบดี 20 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566
Fri/ศุกร์ 21
Mon/จันทร์ 24 - กิจกรรมภาษาไทยพาเพลิน
Thu/พฤหัสบดี 27 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
Fri/ศุกร์ 28 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday)
Mon/จันทร์ 31 - กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา