[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ .ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  กรกฎาคม 2565 / JULY 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Fri/ศุกร์ 1 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
- วันสถาปนาลูกเสือ
Tue/อังคาร 12 - กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
Wed/พุธ 13 - วันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)
Thu/พฤหัสบดี 14 - วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day)
Thu/พฤหัสบดี 21 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
Wed/พุธ 27 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
Thu/พฤหัสบดี 28 - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   (H.M. King Maha Vajiralongkorn’s Birthday)