[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  มิถุนายน 2565 / JUNE 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Thu/พฤหัสบดี 2 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
Fri/ศุกร์ 3 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  (H.M. Queen Suthida’s Birthday)
Mon/จันทร์ 6 - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
Fri/ศุกร์ 10 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
Sat/เสาร์ 11 - ประชุมผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบ/ประกาศผลสอบแจกปพ.6
Thu/พฤหัสบดี 16 - กิจกรรมวันไหว้ครู
Tue/อังคาร 21 - ตรีวารสมโภชพระหฤทัย
Wed/พุธ 22
Thu/พฤหัสบดี 23
Fri/ศุกร์ 24 - กิจกรรมวันสมโภชพระหฤทัย