[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  ประจำเดือน  เดือนมิถุนายน 2566 / JUNE 2023
   
Fri/ศุกร์ 2 - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
Sat/เสาร์ 3 - วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี (H.M. Queen Suthida’s Birthday)
Mon/จันทร์ 5 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
Tue/อังคาร 6 - กิจกรรมหนูน้อยพิทักษ์โลก
Wed/พุธ 7 - กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลก
Sat/เสาร์ 10 - ประชุมผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบ/ประกาศผลสอบ
Tue/อังคาร 13 - ตรีวารสมโภชพระหฤทัย
Wed/พุธ 14
Thu/พฤหัสบดี 15
Fri/ศุกร์16 - กิจกรรมวันสมโภชพระหฤทัย
Thu/พฤหัสบดี 22 - กิจกรรมไหว้ครู
Fri/ศุกร์ 23 - กิจกรรมสานฝันอาชีพของหนู ครั้งที่ 1
Mon/จันทร์ 26 - กิจกรรมวันสุนทรภู่
Tue/อังคาร 27 - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
Fri/ศุกร์ 30 - วันสถาปนาลูกเสือ