[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  พฤษภาคม 2565 / MAY 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Sun/อาทิตย์  1 - วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
Thu/พฤหัสบดี  5 - วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
Sun/อาทิตย์ 15 - วันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
Mon/จันทร์ 16 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)
Tue/อังคาร 17 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
Fri/ศุกร์ 20 - มิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
Tue/อังคาร 31 - กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
- ประชุมครูประจำเดือน พ.ค. 65