[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2566 / FEBRUARY 2023  ปีการศึกษา 2565

   
Fri/ศุกร์ 3 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Sat/เสาร์ 18 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3
Sun/อาทิตย์ 19
Fri/ศุกร์ 17 - กิจกรรมอำลาสถาบัน ม.3 / อำลาครูเกษียณ
Mon/จันทร์ 27 - สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565