[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  ประจำเดือน  เดือนกุมภาพันธ์ 2567 / FEBRUARY 2024
   
Fri/ศุกร์ 2 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Sat/เสาร์ 10 - วันตรุษจีน (Chinese New Year’s Day)
Thu/พฤหัสบดี 15 - กิจกรรมวันวิชาการ/นำเสนอผลงานนักเรียน
Sat/เสาร์ 17 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Fri/ศุกร์ 23 - กิจกรรมครูเกษียณและอำลาสถาบันนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
Sat/เสาร์ 24 - วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)
Mon/จันทร์ 26 - หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
Tue/อังคาร 27 - สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/66
Wed/พุธ 28
Thu/พฤหัสบดี 29