[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  ธันวาคม 2565 / DECEMBER 2022  ปีการศึกษา 2565

   
Fri/ศุกร์ 2 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Mon/จันทร์ 5 - วันพ่อแห่งชาติ (Father’s Day)
Sat/เสาร์ 10 - วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
Mon/จันทร์ 12 - หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
Mon/จันทร์ 19 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565
Tue/อังคาร 20
Fri/ศุกร์ 23 - กิจกรรมไหว้ผู้ใหญ่ / รื่นเริงคริสต์มาส
Sun/อาทิตย์ 25 - วันคริสต์มาส (Christmas Day)
Sat/เสาร์ 31 - วันสิ้นปี (New Year’s Eve)