[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  เดือนพฤศจิกายน 2566 / NOVEMBER 2023
   
Fri/ศุกร์ 3 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Sat/เสาร์ 4 - ประชุมผู้ปกครองรับอุปกรณ์การเรียน/ประกาศผลสอบ
Tue/อังคาร 7 - ค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
Fri/ศุกร์ 10 - ค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Sat/เสาร์ 11
Fri/ศุกร์ 17 - ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Sat/เสาร์ 18
Fri/ศุกร์ 24 - กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
- กิจกรรมระลึกพ่อปีโอ/คุณแม่เซราฟิน
- กิจกรรมสานฝันอาชีพของหนู ครั้งที่ 5
Mon/จันทร์ 27 - วันลอยกระทง (Loy Krathong Day)