[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  เดือนตุลาคม 2566 / OCTOBER 2023
   
Tue/อังคาร 3 - ประกาศผลสอบซ่อมทุกระดับชั้น
Mon/จันทร์ 9 - ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
Fri/ศุกร์ 13 - วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (The Great Memorial Day)
Mon/จันทร์ 16 - เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
Fri/ศุกร์ 20 - กิจกรรมวันปิยมหาราช
Mon/จันทร์ 23 - วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
Fri/ศุกร์ 27 - กิจกรรมสานฝันอาชีพของหนู ครั้งที่ 4
Sun/อาทิตย์ 29 - วันออกพรรษา