[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่  ประจำเดือน  เดือนมกราคม 2567 / JANUARY 2024
   
Mon/จันทร์ 1 - วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
Tue/อังคาร 2 - หยุดชดเชยวันสิ้นปี
Wed/พุธ 3 - เปิดเรียนตามปกติ
Fri/ศุกร์ 5 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Fri/ศุกร์ 12 - กิจกรรม English Day
- กิจกรรม English For Fun
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Sat/เสาร์ 13 - วันเด็กแห่งชาติ (National Children Day)
Tue/อังคาร 16 - วันครูแห่งชาติ (National Teacher Day)
Sat/เสาร์ 27 - กิจกรรมวันครอบครัวสุขสันต์