[ พ.ค.] [ มิ.ย.] [ ก.ค.] [ ส.ค.] [ ก.ย.] [ ต.ค.] [ พ.ย.] [ ธ.ค.] [ ม.ค.] [ ก.พ.] [ มี.ค.] [ เม.ย.]
 
วันที่

 ประจำเดือน  มกราคม 2566 / JANUARY 2023  ปีการศึกษา 2565

   
Sun/อาทิตย์ 1 - วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Day)
Mon/จันทร์ 2 - ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (Substitution for New Year’s Day)
Tue/อังคาร 3 - เปิดเรียนตามปกติ
Fri/ศุกร์ 6 - มิสซาศุกร์ต้นเดือน
Fri/ศุกร์ 13 - กิจกรรม English Day
Sat/เสาร์ 14 - วันเด็กแห่งชาติ (National Children Day)
Mon/จันทร์ 16 - วันครูแห่งชาติ (National Teacher Day)
Wed/พุธ 18 - กิจกรรมวันครู
Sun/อาทิตย์ 22 - วันตรุษจีน (Chinese New Year’s Day)
Sat/เสาร์ 28 - กิจกรรมวันครอบครัวสุขสันต์