Our Programs

นางสาวไอรีน โรจนหัสดิน

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์เป็นเหมือนความทรงจำแรกในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงเรียนครั้งแรก มีเพื่อนคนแรก หรือการเรียนกับคุณครูคนแรก ประทับใจทุกอย่างจริงๆค่ะ ถึงจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยลืม รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยอยู่มา ซิสเตอร์และคุณครูทุกคนเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี..

จากใจศิษย์เก่านักเรียนทันตแพทย์ปี 2  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นางสาวไอรีน  โรจนหัสดิน
    โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์เป็นเหมือนความทรงจำแรกในทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการไปโรงเรียนครั้งแรก มีเพื่อนคนแรก หรือการเรียนกับคุณครูคนแรก ประทับใจทุกอย่างจริงๆค่ะ ถึงจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยลืม รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยอยู่มา ซิสเตอร์และคุณครูทุกคนเอาใจใส่นักเรียนอย่างดี นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังคอยอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอยู่เสมอ ขอบคุณโรงเรียน คณะซิสเตอร์และคุณครูทุกคนที่ทำให้ความทรงจำวัยเด็กเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีวันนี้ได้ค่ะ